โลโก้ เตาอบพิซซ่า ประเทศไทย
เปลี่ยนภาษา   English Language   Italian language 
เตาอบพิซซ่า.com   pizzaoventhailand.com
ฐานโลหะเสริม
เสริมโลหะเสริม

★★★★★ #1420

ฐานโลหะเสริมแรงสำหรับเต าอบพิซซ่าแบบเคลื่อนย้ายได้
กำแพงอิฐที่สร้างจากฐานโลหะ
อิฐและโลหะ

★★★★★ #1430

กำแพงอิฐที่สร้างจากฐานโลหะ
ชิ้นส่วนของเตาอบพิซซ่า
ชิ้นส่วนของเตาอบพิซซ่า

★★★★★ #1440

เตาอบถูกถอดประกอบเพื่อ ประกอบใหม่ในตำแหน่งใหม่
โดมเตาอบพิซซ่าที่สร้างไว้ล่วงหน้า
เตาอบพิซซ่าสำเร็จรูป

★★★★★ #1410

เตาอบพิซซ่าแบบพรีบิวด์ดูคล้ายกับเตาอิฐมาก